Jdi na obsah Jdi na menu
 

130. výročí založení

Hasičská slavnost 130. výročí založení SDH Vědomice

18. června 2016 proběhla v kulturně společenském areálu U Sumce dlouho připravovaná Hasičská slavnost 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vědomicích. Půlroční úsilí mnoha lidí, především členů SDH, tak bylo završeno akcí, která svým rozsahem překročila dosavadní zkušenosti členů sboru. Pro zdar oslav bylo učiněno maximum. S laskavou pomocí mnoha podporovatelů se podařilo finančně zajistit všechny potřebné a naplánované akce a projekty s oslavou spojenými tak, aby byly co nejlépe naplněny hasičské tradice a slavnost proběhla co nejdůstojněji. Rozsah  doprovodných projektů byl široký a zahrnoval především: výrobu pamětních medailí a výročních odznaků, vydání Výročního almanachu, zhotovení nového praporu SDH, pořízení uniforem pro všechny dospělé členy sboru (mládež již své stejnokroje má od loňského roku). Tak, jak je u podobných slavností zvykem, byla i ta vědomická, zahájena slavnostním hasičským průvodem, který procházel trasou od obecního úřadu k areálu U Sumce. Čelo průvodu bylo tvořeno orchestrem Základní umělecké školy v Roudnici nad Labem následované mažoretkami z Klenče. V jejich rytmu pak již vykračovali zástupci jednotlivých zúčastněných hasičských sborů, v čele s praporečníky a historickou koněspřežnou hasičskou stříkačkou. Posledním pochodujícím sborem byl kompletní sbor vědomický. Úplný závěr průvodu tvořila mobilní hasičská technika. V areálu U Sumce se průvod rozdělil tak, aby mohl proběhnout slavnostní nástup všech zúčastněných sborů. Ovšem v tuto chvíli do naplánovaného průběhu slavnosti zasáhlo počasí a program musel být na nějakou dobu přerušen díky přecházející bouřce s krupobitím. Účastníci a návštěvníci se poschovávali pod přístřeším
a pod předem připravenými stany. Zhruba po 20 minutách mohlo vše pokračovat, slavnostní nástup zúčastněných sboru byl zahájen státní hymnou v podání orchestru ZUŠ. Po slavnostních projevech došlo na symbolické požehnání novému praporu SDH a nové hasičské stříkačce, kterou SDH v květnu 2016 pořídilo spojením finanční podpory Hasičského fondu Nadace Agrofert a Obce Vědomice. Obřadu žehnání se velkoryse ujal Jeho Excelence Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický. Tento akt navázal na zakládající hasičskou slavnost  konanou 26.srpna před 130 lety, a při které bylo rovněž požehnáno nové, tehdy moderní, koněspřežní hasičské stříkačce. Po té byli odměněni zasloužilí dobrovolní hasiči pamětními medailemi. Na obřadní část slavnosti navázaly doprovodné akce jako ukázky cvičení nejmenších vědomických hasičů, ukázky zásahu zapůjčenou historickou ruční stříkačkou (SDH Libkovice) v provedení SDH Vědomice, předvedení zásahu profesionálních hasičů z HZS Roudnice nad Labem a Litoměřice. K prohlédnutí byla veškerá přistavená technika zúčastněných hasičských sborů. Pro děti byl nachystán nafukovací hrad a na závěr odpolední části koupel v hasičské pěně. Během slavnosti bylo možné se svést silničním vláčkem, který pendloval mezi areálem u Labe a sportovním areálem Sahara. Celou hasičskou slavnost uzavřela večerní lidová zábava s ukázkami tanečních vystoupení Tanečního spolku Babí léto, Amazonek z Taneční školy Caravana a členů SDH Vědomice. Celý odpolední i večerní program moderovala a zpívala vědomická paní Věra Kubešová, vystupující pod jménem Madia. Podle ohlasů zúčastněných se slavnost vydařila a byla důstojnou oslavou úctyhodného výročí.

U příležitosti tohoto krásného výročí jsme vydali nebo nechali vyrobit několik pamětních předmětů. Jednak Výroční almanach, dále pak pamětní medaili a výroční odznaky. Nejdůležitějším počinem je ale výroba slavnostního praporu našeho sboru, který nám doposud chyběl.

prapor_navrh_vedomice_new.jpg