Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie sboru

První vlaštovky:
Od nepaměti byly požáry poměrně často se opakující hrozbou celé obci, jen z doby kolem roku založení SDH byly v obecní kronice zaznamenány dva devastující požáry. První 22. března 1858, kdy plamen vzešel z domu čp. 17 a rozšířil se na okolní domy čp. 2, 13, 18,19, 20, 21, 23, 27 a 28, které úplně zničil. 28. června 1878 pak ohnivý živel zdevastoval domy čp. 7 a 8. Proto se dlouhodobě objevovaly snahy směřující k zajištění veřejné a společné ochrany před ohněm i vodou. Prvním počinem v tomto směru bylo v roce 1883 vybudování dostatečně vydatné obecní studny v místech dnešního pítka proti domu čp. 14 (špička mezi ulicemi K Ostende a Roudnickou). Studna byla pořízena větší částí z obecních prostředků (171 zlatých a 43 krejcarů) a menší částí přispěním domu čp. 2 a 45 (52 zlatých). V roce 1884 byla zbudována hasičská kůlna a během roku 1886 pak byla vydlážděna přístupová cesta k Labi (z obecních prostředků 282 zlatých) jako dalšímu zdroji hasební vody.

Rok 1886 je i datem založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice.

Začalo to zvesela:
26.8.1886 se konala veliká slavnost za účasti mnoha významných potentátů, která byla zahájena požehnáním vetelského kaplana Fišera nové hasičské stříkačce, jež byla pořízena obcí za 460 zlatých a hned po obřadu předána vědomickým hasičům. Poté následovala připravená ukázka hasičského cvičení pod velením podvelitele Josefa Grumicha a vše pokračovalo večerní lidovou veselicí, aby se nad ránem všichni zúčastnění spokojeně rozešli do svých domovů.

Otcové zakladatelé:
Členem čerstvě založeného Sboru dobrovolných hasičů Vědomice se během prvního roku fungování stalo 32 mužů z toho 20 činných a 12 přispívajících. K výcviku sboru pravidelně dojížděl pan Hynek Hofman z Roudnice. Toho roku 1886 tak byla zahájena činnost vědomických hasičů nejen jako ochránců veřejného majetku, ale i jako pořadatelů kulturních akcí, hasičských bálů nebo lidových veselic. Byly to časy, kdy členství v hasičském sboru bylo pokládáno za čestnou a odpovědnou funkci

Pár historických fotografií můžete shlédnout zde

Vhodné zázemí:
Již zmíněná hasičská zbrojnice (kůlna) se zvonicí byla zbudována v místě dnešního napojení ulic Roudnické a Ke Statku. Ve zvonici byly zavěšeny dva zvony, větší 80 kilogramový varoval před živelnou pohromou a byl v době I. sv. války zrekvírovaný. Menší sloužil podstatně déle jako umíráček. Tato původní historická zbrojnice byla v roce 1961 odstraněna, aby nebránila provozu. Zároveň místní národní výbor a požární sbor během let 1959-60 adaptovali domek čp. 31 v ulici K Ostende na novou hasičskou zbrojnici. Ta prošla později několika významnějšími rekonstrukcemi. Během té první, malé v 80. letech, došlo k připojení zbrojnice na vodovod a kanalizaci. Tak bylo po dlouhých letech vybudováno alespoň základní sociální zařízení pro hasiče a tehdejší klubovna v přízemí se konečně dočkala lepšího zázemí. V dalších letech byly zajišťovány pouze nutné opravy. Tak se stalo i v roce 2006 před oslavou 120 let založení sboru, kdy byla opravena původní fasáda a vjezdová vrata, včetně povrchových úprav. V rámci dosud poslední rekonstrukce v roce 2012 pak došlo k její kompletní přestavbě. Kromě nového sociálního zařízení v místech původní klubovny, nových rozvodů elektřiny, vody a plynu došlo také na adaptaci podkroví, které tak dnes slouží jako nová klubovna sboru.

Fotky z rekonstrukce můžete shlédnout zde

Výroční almanach:
U příležitosti 130. výročí založení našeho SDH jsme vydali Výroční almanach, který shrnuje hasičskou činnost ve Vědomicích od svých počátků do současnosti.